Bộ Xây dựng không kỷ luật được lãnh đạo HUD do vướng quy định

Thanh tra Chính phủ vừa báo cáo Thủ tướng về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HUD). Kết luận này được cơ quan thanh tra công bố từ năm 2015. Tuy nhiên, đến năm 2017, lãnh đạo Chính phủ đã phải có yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm với các trường hợp cán bộ có vi phạm, khuyết điểm nhưng đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Trong báo cáo gần đây, Thanh tra Chính phủ cho biết, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, hướng dẫn HUD kiểm điểm trách nhiệm với 10 trường hợp, trong đó 7 thuộc Bộ quản lý và 3 do HUD quản lý.

Từ năm 2016, Bộ Xây dựng đã thành lập hội đồng kỷ luật đối với một cá nhân là Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc và một thành viên HĐQT, kiêm trưởng ban kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, Hội đồng kỷ luật của Bộ lại chưa kiến nghị để cấp có thẩm quyền kỷ luật các cá nhân trên theo quy định.

Trụ sở Tổng công ty HUD. Ảnh: HUD

Trụ sở Tổng công ty HUD. Ảnh: HUD

Hơn nữa, theo Bộ Xây dựng, quy định hiện hành nêu rõ thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ khi doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, cho đến ngày cấp có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản xem xét, kỷ luật. Bộ cho rằng, vi phạm trong giai đoạn 2010-2012, trong khi kết luận thanh tra được ban hành vào tháng 4/2015.

“Như vậy, tính đến khi xem xét xử lý, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cá nhân có vi phạm đã hết nên không đủ căn cứ pháp lý để xem xét thi hành kỷ luật”, Bộ Xây dựng lý giải đồng thời cho biết thêm hiện chưa có quy định xử lý kỷ luật đối với các trường hợp nghỉ hưu.

Với những cơ sở đó, Bộ cho biết đối với 4 cá nhân gồm ông Nguyễn Đăng Nam – nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV), ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Anh Tuấn (là HĐTV tại HUD) và ông Ngô Doãn – HĐTV kiêm trưởng ban kiểm soát nội bộ chỉ áp dụng hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trong đó hai cá nhân bị đề nghị khiển trách.

Với những cán bộ do HUD quản lý, Bộ Xây dựng cho biết doanh nghiệp cũng đã thành lập Hội đồng kỷ luật, họp kiểm điểm trách nhiệm đối với 3 cán bộ thuộc thẩm quyền đơn vị này quản lý với hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, với những trường hợp này, theo Bộ Xây dựng cũng đã quá thời hiệu để xử lý kỷ luật.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, kiểm điểm trách nhiệm với các cá nhân vi phạm.

Trước đó, tại kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố năm 2015 chỉ ra sự thiếu trách nghiệm của ban lãnh đạo tổng công ty này trong việc quyết định đầu tư, kinh doanh dự án đô thị. Theo đó, từ năm 2011 về trước, HUD đã quyết định các dự án đầu tư vượt xa năng lực tài chính, quản trị dẫn đến chậm trễ và trì trệ trong việc triển khai, sản phẩm dở dang quá nhiều, hàng tồn kho lớn. Điều này đẩy HUD và một số đơn vị thành viên đến tình trạng khó khăn. Nợ phải trả lớn, doanh thu, thu nhập giảm mạnh, kinh doanh kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty này còn có hành vi làm trái và buông lỏng quản lý trong hoạt động ủy quyền kinh doanh dự án cho các đơn vị thành viên với quy mô lớn. Tại các dự án đô thị sau khi đầu tư hạ tầng kỹ thuật, HUD không tiếp tục đầu tư công trình trên đất hoặc chuyển nhượng đất có hạ tầng cho nhà đầu tư thứ cấp mà ủy quyền đầu tư kinh doanh cho các công ty thành viên, trái Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế tài chính của HUD.

Nguyễn Hà

5/5 - (1 bình chọn)