Chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bình Thuận

Ba lĩnh vực trụ cột Bình Thuận đang thu hút đầu tư bao gồm du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới, Bình Thuận xây dựng một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư đặc thù để hỗ trợ, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Trong đó tỉnh chú trọng hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Theo đó ở lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, tỉnh ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Hoặc thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện xã hội hóa, xuất bản. Địa phương cũng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, miễn 100% tiền thuê đất.

Ngoài ra doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được, trong thời hạn 5 năm.

Điện gió là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng phát triển tại Bình Thuận.

Điện gió là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng phát triển tại Bình Thuận.

Đối với lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Bình Thuận ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Hoặc thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện xã hội hóa, xuất bản. Địa phương áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Đồng thời miễn tiền thuê đất 15 năm kể từ ngày dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Doanh nghiệp được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất của dự án đầu tư trong thời hạn 5 năm.

Ở cĩnh vực khác, tỉnh cũng ưu đãi thuế suất 10% trong 15 năm với thu nhập doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được của dự án nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư trong thời hạn 5 năm.

Với lợi thế 300 ngày nắng, bờ biển dài đẹp, Bình Thuận phù hợp phát triển du lịch - thể thao biển.

Với lợi thế 300 ngày nắng, bờ biển dài đẹp, Bình Thuận phù hợp phát triển du lịch – thể thao biển.

Tỉnh cũng tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan môi trường đầu tư, đăng ký kinh doanh, tiếp cận đất đai, vốn, các thủ tục cấp phép xây dựng, thuế… góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Địa phương cũng chú trọng cải cách thủ tục hành chính một cửa liên thông trên nhiều lĩnh vực và tạo sự thông thoáng trong thủ tục kêu gọi các nhà đầu tư. Mục tiêu thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước khai thác nguồn lực sẵn có cũng như phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương trên tất cả lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực du lịch, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao là những lĩnh vực ưu tiên phát triển bền vững của tỉnh.

Trong hai năm qua, Bình Thuận thu hút nhiều dự án đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đến nay UBND tỉnh đã chấp thuận đầu tư cho 264 dự án với tổng số vốn đăng ký là 53.031 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 2.881 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký khoảng 36.814 tỷ đồng.

Tỉnh Bình Thuận nằm liền kề với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên đa dạng và diện tích tự nhiên 7.813km2, bờ biển dài 192km với số giờ gió và bức xạ nhiệt cao, ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thời tiết thiên nhiên.

Minh Anh

Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2019 vào ngày 22/9 tại Sealinks City, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sự kiện mời gọi trực tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có uy tín và năng lực cao đầu tư vào các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị trong tỉnh. Ba lĩnh vực tỉnh kỳ vọng thu hút nguồn vốn gồm du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

5/5 - (1 bình chọn)