Công khai thông tin dự án để chặn tiêu cực đất đai

UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư công khai thông tin pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của các dự án kinh doanh nhà ở nhằm ngăn chặn việc chuyển quyền sử dụng đất sai phép, không phép tại các dự án này.

Cổng thông tin điện tử của các sở ngành sẽ cung cấp thông tin dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Kể cả những dự án được duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở cũng được công bố để người dân nắm rõ.

Thị trường bất động sản TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Thị trường bất động sản TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Người dân cũng có thể tiếp cận các văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở trên cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng.

Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố và các quận, huyện được UBND TP HCM giao nhiệm vụ thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, trong đó lưu ý thông tin cho người dân những dự án kinh doanh nhà ở đã duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của địa phương. Danh sách các dự án nhà ở đã được duyệt về chủ trương, về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hoặc có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở cũng nằm trong nhóm thông tin được lãnh đạo thành phố yêu cầu công bố rộng rãi.

Trung Tín

5/5 - (1 bình chọn)