Rà soát hơn 51.000 m2 đất sau cổ phần hoá tại Lào Cai

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau cổ phần hóa của 16 doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2017 tại tỉnh Lào Cai. Theo đó, các đơn vị này đều thuê đất trả tiền hàng năm nhưng một số đơn vị không xác định giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, Sở Tài nguyên & Môi trường Lào Cai chưa tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi diện tích đất của các doanh nghiệp nhà nước không có nhu cầu sử dụng sau cổ phần hóa, mặc dù các đơn vị này đã có văn bản trả lại đất. Tổng diện tích đất khoảng 51.000 m2 như của các Công ty Đường bộ Lào Cai, Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Công ty Xuất nhập khẩu Lào Cai…

Cơ quan kiểm toán kiến nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất của một số công ty nhưng không có hồ sơ về đất đai, cho thuê lại, bị lấn chiếm. Những đơn vị không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích sẽ xem xét thu hồi.

Theo Kiểm toán Nhà nước, Sở Tài nguyên & Môi trường cũng chưa tham mưu cho tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất đối với các đơn vị đã nộp hồ sơ thực hiện chuyển nhượng tài sản trên đất thuê của Nhà nước; không theo dõi, không đòi hồ sơ 5 thửa đất diện tích 1.623 m2 của Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, cơ quan thuế chưa thu thuế 4 thửa đất diện tích 1.432 m2 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp. Công ty này còn sử dụng đất không đúng mục đích như cho đơn vị khác thuê và để các hộ lấn chiếm chưa đảm bảo theo đúng quy định.

Nguyễn Hà

Rate this post