Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La

5 / 5 ( 1 bình chọn ) (PLVN) – Xã hội hoá nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Xem thêm