LOVERA PARK Bình Chánh

5.0 01 Lovera Park Bình Chánh Khởi Đầu Một Bước Tiến Mới Một Tầm Cao Mới LOVERA PARK Với quỹ đất tại Khu Đông Sài Gòn ngày càng hạn hẹp. Việc triển khai xuống Khu Nam, nhất là huyện Bình Chánh là chiến lược kinh doanh đúng đắn của Khang Điền. Việc thâu tóm BCCI Read More