Cafe cuối tuần cùng Verosa Park Khang Điền

𝗖𝗔̀ 𝗣𝗛𝗘̂ 𝗖𝗨𝗢̂́𝗜 𝗧𝗨𝗔̂̀𝗡 𝗖𝗨̀𝗡𝗚 𝗩𝗘𝗥𝗢𝗦𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗞 – “𝗡𝗛𝗔̀ Đ𝗘̣𝗣 𝗫𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗚 𝗟𝗢̣̂𝗖 𝗩𝗔̀𝗡𝗚 𝗣𝗛𝗨́ 𝗤𝗨𝗬́” Cuối tuần này, ngày 14.11.2020, sự kiện Cafe Cuối Tuần tại Verosa Park sẽ được tổ chức với nhiều nội dung hấp dẫn. Đây là cơ hội cuối cùng để khách hàng sở hữu nhà sang cùng nhiều ưu Xem thêm