Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La

5 / 5 ( 1 vote ) (PLVN) – Xã hội hoá nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân Read More

Bất động sản Quảng Trị bứt tốc nhờ chính sách hút vốn đầu tư

Quảng Trị hiện là một trong những tỉnh có kinh tế phát triển của khu vực miền Trung. Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2018 của tỉnh ước tính đạt 19.050 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, tăng 7,9% so với năm 2017. Tỉnh Read More