Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 6 tỷ USD trong năm 2019

Tại Đại hội cổ đông Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) diễn ra ngày 23/5, cổ đông công ty đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 khoảng 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 6.500 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu nói trên tăng trưởng 15% so với 2018.

Năm 2018, Vingroup đạt doanh thu thuần 121.894 tỷ đồng (khoảng 5,2 tỷ USD), tăng 32.500 tỷ đồng (tương đương 36%) so với năm 2017. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản của Vingroup tăng 33%, xấp xỉ đạt 83.300 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ bán lẻ tăng 48%, đạt hơn 19.300 tỷ đồng do mạng lưới bán lẻ mở rộng và doanh thu bán lẻ trên mỗi m2 tăng mạnh. Doanh thu hoạt động sản xuất đạt 556 tỷ đồng nhờ bán xe máy điện và điện thoại thông minh trong những tháng cuối năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn tăng trưởng 9% đạt gần 6.200 tỷ đồng trong năm 2018. Đại hội cũng thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm qua là 17,5 tỷ đồng, tương đương 0,28% lợi nhuận.

Nguyễn Hà

5/5 - (1 bình chọn)