Bộ Xây dựng ủng hộ thành lập thành phố Thủ Đức

 

Mới đây, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND Tp.HCM hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Thủ Đức trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Trong đó, Bộ Xây dựng có ý kiến gửi Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát đánh giá khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Tp.HCM theo tiêu chí đô thị loại 1. Theo Bộ Xây dựng, Đề xuất thành lập thành phố Thủ Đức là phù hợp với các quy định tại Khoản 1 Điều 110 Hiến pháp năm 2013 và Khoản 2 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tp.HCM sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch theo Luật Quy hoạch; Quy hoạch chung Tp.HCM để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quy hoạch và phân loại đô thị.

Trong quá trình lập quy hoạch chung khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức, cần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với nhiệm vụ Quy hoạch TP (theo Luật Quy hoạch) và nhiệm vụ chung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM (theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi thành lập thành phố Thủ Đức, UBND TP.HCM tổ chức lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận theo Nghị quyết số 1210/2016 của Quốc hộ.

Cụ thể, tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt 20/20 điểm. Tiêu chí về quy mô dân số đạt 6,69/8 điểm. Tiêu chí về mật độ dân số đạt 5,98/6 điểm. Tiêu chí về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6/6 điểm. Tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 48,51/60 điểm.

Giá bất động sản trên thị trường thứ cấp đang giảm như thế nào?

 

5/5 - (1 bình chọn)