Dự án mới nhất

DỰ ÁN SẮP MỞ BÁN HOT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Giá từ  20 triệu/m2

Giá từ 90 triệu/m2

Giá từ 80 triệu/m2

Giá từ  45 triệu/m2

Giá từ  45 triệu/m2

Giá từ 1,6 – 4 tỷ

Giá từ 3 – 12 tỷ

Giá từ 1,8 – 4 tỷ

Giá từ 80 triệu/m2

Giá từ 1,7 – 2,5 tỷ

Giá từ 2 – 4 tỷ

Giá từ 2 – 4 tỷ

Giá từ 2,5 – 5 tỷ

Giá từ 1,6 – 3 tỷ

Giá từ 2,2 – 9 tỷ

Giá từ 5,5 tỷ

Giá từ 9 – 50 tỷ

Giá từ 5,5 – 8,5 tỷ

Giá từ 9 – 30 tỷ

Giá từ 8 – 30 tỷ

Giá từ 5 – 10 tỷ

Giá từ 6 – 15 tỷ

Giá từ 5,5 – 10 tỷ

Giá từ 6 – 12 tỷ