Một cuộc sống sung túc bắt đầu với một ngôi nhà, là nơi bạn cảm thấy thoải mái, an toàn và có tình yêu thương. Khang Điền Sài Gòn mang lại những điều tuyệt vời nhất cho gia đình bạn.

Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho gia đình bạn. Hãy cho nhà tư vấn của Khang Điền Sài Gòn liên hệ với bạn trong hôm nay!.

Giá từ 2,5 – 5 tỷ

Giá từ 100 triệu/m2

Giá từ 77 triệu/m2

Giá từ 45tr/m2

Giá từ 2 – 5 tỷ

Giá từ 2 – 4 tỷ

Giá từ 1,7 – 2,5 tỷ

Giá từ 50 triệu/m2

Giá từ  45 triệu/m2

Giá từ 2,2 – 9 tỷ

Giá từ 1,7 – 2,5 tỷ

Giá từ 5,5 tỷ

Giá từ 9 – 50 tỷ

Giá từ 5,5 – 8,5 tỷ

Giá từ 6 – 9 tỷ

Giá từ 4,5 – 7 tỷ

Giá từ 8 – 30 tỷ

Giá từ 15 – 30 tỷ

Giá từ 5,5 – 7 tỷ

Giá từ 6 – 12 tỷ

Giá từ 9 – 30 tỷ

Giá từ 8 – 30 tỷ

Giá từ 5 – 10 tỷ

Giá từ 6 – 15 tỷ

Giá từ 5,5 – 10 tỷ

Giá từ 3 – 7 tỷ

Giá từ 2 – 4 tỷ

Giá từ 1,6 – 3 tỷ

Giá từ 2,2 – 9 tỷ