KHANG ĐIỀN TÂN TẠO BÌNH TÂN

Giới thiệu Khu đô thị Khang Điền Tân Tạo Bình Tân. Từ năm 2015 – 2017, Khang Điền nhiều lần mua lượng lớn cổ phiếu của BCCI. Tính đến điểm cuối năm 2017. Khang Điền sở hữu 49.696.778 cổ phần tương ứng với 57,31% tổng số phần cổ phần tại BCCI. Với phần này, Khang Xem thêm