KHANG ĐIỀN TÂN TẠO BÌNH TÂN

Giới Thiệu Khu đô thị Khang Điền Tân Tạo Bình Tân. Từ năm 2015 – 2017, Khang Điền nhiều lần mua lượng lớn cổ phiếu của BCCI. Tính tới thời điểm cuối năm 2017. Khang Điền sở hữu 49.696.778 cổ phần tương đương với 57,31% tổng số cổ phần tại BCCI. Với số cổ phần Xem thêm