Bản đồ Việt Nam và những kiến thức hữu ích cho mọi người

Bản đồ Việt Nam được xem như chính khúc xương của toàn 63 tỉnh trên đất nước. Tất cả được gắn kết với nhau từ Bắc vào Nam và được thể hiện rõ trên bản đồ. Vậy nhưng nhiều người còn chưa nắm rõ hết được các thông tin ở trên bản đồ nên vẫn Xem thêm

Thành phố Thủ Đức –  Vị trí “đắt đỏ” bậc nhất trong phân khúc bất động sản

Thủ Đức là một quận thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Vào cuối năm 2020 trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thành lập Thành phố Thủ Đức dựa trên cơ sở sáp nhập 3. Bao gồm quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Xem thêm