Một lá thư Măng Đen

Một lá thư Măng Đen – Cà phê cùng Tony Buổi Sáng Admin tình cờ dạo qua fanpage của các nhóm khởi nghiệp và đọc được lá thư này. Bạn đọc TnBs 3-4 năm rồi nên văn phong khá giống. Bài viết ngắn gọn, sâu thẳm trong đó là sự tự tin, cái cần thiết Xem thêm