Kiến nghị sớm giải ngân hơn 3.000 tỉ đồng vốn cho tuyến Metro số 1

 

Trước đó, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, hiện tại Tp.HCM đang triển khai thực hiện 9 dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nước ngoài. Tổng vốn đầu tư của 9 dự án này là 122.567 tỉ đồng, trong đó vốn ODA là 102.732 tỉ đồng, vốn đối ứng là 19.835 tỉ đồng.

Theo ông Hoan, việc giải ngân nguồn vốn ODA từ nguồn cấp phát của Trung ương những năm trước phần lớn đạt kế hoạch, nhưng 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 20,7%.

Riêng về tuyến metro số 1 sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, ông Võ Văn Hoan cho biết tỉ lệ giải ngân thấp, chỉ đạt hơn 4,3%.

Một trong những nguyên nhân khiến tuyến metro số 1 giải ngân chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do đó, UBND Tp.HCM kiến nghị giải quyết cho các chuyên gia của tuyến metro 1 sớm vào Việt Nam.

UBND Tp.HCM cũng kiến nghị Bộ Tài chính cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thống nhất với UBND TPHCM về việc xác định giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách trung ương còn lại của dự án bằng tiền Yên, từ đó quy đổi tương đương tiền Việt Nam; đồng thời, chấp thuận để dự án giải ngân theo hạn mức vốn ODA cấp phát còn lại đã được xác định với mức 17,814 tỉ Yên.

UBND TPHCM cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét phân bổ tiếp vốn ODA cấp phát trong hạn mức vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa bố trí cho dự án hơn 3.600 tỉ đồng. Bộ Tài chính sớm hướng dẫn thành phố thủ tục hoàn ứng ngân sách thành phố 4.149 tỉ đồng đã tạm ứng cho tuyến metro số 1.

Đối với dự án xây dựng tuyến Bến Thành – Tham Lương (metro số 2), UBND Tp.HCM cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, sớm có ý kiến về hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian giải ngân đến ngày 30/12/2026 và điều chỉnh lịch trả nợ 2 khoản vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) đến ngày 30/9/2027 của dự án này.

Cú hích mới cho thị trường bất động sản

 

5/5 - (1 bình chọn)