Tp.HCM nghiên cứu xây dựng không gian ngầm để đón tuyến metro

 

Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp.HCM có văn bản số 4044/SQHKT-HTKT ngày 17/11 gửi UBND Tp.HCM về công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm hiện hữu mở rộng (930 ha) và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp.HCM năm 2019, UBND TP có ý kiến triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch không gian ngầm đô thị và quy chế quản lý không gian xây dựng ngầm chung.

Năm 2020, Sở Quy hoạch Kiến trúc có đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác lập quy hoạch không gian ngầm đô thị Tp.HCM. Bộ Xây dựng cho rằng, quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị là một nội dung của đồ án quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) nên việc lập quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết không gian ngầm do UBND TP xem xét, quyết định trên cơ sở nhu cầu đầu tư xây dựng.

Nhưng đề xuất lập quy hoạch không gian ngầm đô thị khu 930ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm khi chưa lập quy hoạch chung không gian ngầm sẽ chưa đủ cơ sở xác định được các điều kiện kết nối hệ thống công trình ngầm toàn đô thị. Vì vậy, cần nghiên cứu triển khai lập quy hoạch chung không gian ngầm Tp.HCM hoặc lồng ghép vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Tp.HCM đang được triển khai, làm cơ sở triển khai nội dung quy hoạch xây dựng ngầm đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, do quy hoạch không gian ngầm là nội dung mới, nên nội dung này trong 2 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt chỉ nghiên cứu sơ bộ, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, mối liên kết, giá trị khai thác sử dụng… để kêu gọi đầu tư theo định hướng giao thông công cộng.

Hiện nay, Tp.HCM đang xây dựng, chuẩn bị đưa vào sử dụng tuyến metro số 1 và chuẩn bị đầu tư các tuyến còn lại, Sở đang nghiên cứu bổ sung các địa điểm quy hoạch không gian ngầm mới để phát huy hiệu quả khai thác của các tuyến metro, vận tải hành khách công cộng, tập trung ở 2 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 của khu 930ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, nếu lập riêng 1 đồ án quy hoạch phân khu không gian ngầm đô thị của 2 phân khu như dự kiến thì hiện nay chưa đủ cơ sở pháp lý theo ý kiến của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, hiện nay, việc điều chỉnh quy hoạch chung của TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đang được triển khai thực hiện ở bước rà soát, đánh giá.

Do đó, nhằm đáp ứng yêu cầu của TP và phù hợp cơ sở pháp lý hiện hành, Sở đề xuất tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch không gian xây dựng ngầm cho khu 930ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Giao Sở QHTK chủ trì tổ chức lập đề cương, kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ đầu bài thi tuyển; trường hợp cần thiết để tham mưu, mời Bộ Xây dựng tham gia để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo quy định pháp luật. Sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư phối hợp, chuẩn bị bố trí vốn theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

[Kinh Nghiệm Đầu Tư] Trước khi “xuống tiền” đầu tư bất động sản, đây là những nguyên tắc nhà đầu tư cần nằm lòng

 

5/5 - (1 bình chọn)