Công ty con của Vingroup muốn tăng vốn gấp 7 lần

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông 2019. Công ty đề nghị cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ gấp 7 lần, từ mức 1.666 tỷ đồng lên 13.894 tỷ đồng bằng phát hành 1,22 tỷ cổ phiếu. Phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, phân quyền với tỷ lệ 1:7,34 (một cổ phiếu VEF hiện tại được mua 7,34 cổ phiếu phát hành thêm). Thời gian thực hiện dự kiến trong một năm kể từ ngày đại hội thông qua.

Việc phát hành nếu thành công, số tiền dự thu được là 12.228,5 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dành 5.777 tỷ để triển khai Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (tại Đông Anh, Hà Nội), 4.089 tỷ đồng cho dự án 148 Giảng Võ (Ba Đình) và 2.362 tỷ cho dự án tại Mễ Trì (Nam Từ Liêm). Phần vốn còn lại được bổ sung làm vốn lưu động.

Theo lý giải của ban lãnh đạo VEF, việc tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu của luật định và sự cần thiết để phát triển các dự án. Hiện Vingroup là công ty mẹ nắm giữ 83,3% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Năm 2018, công ty đạt lợi nhuận sau thuế gần 33 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2018, công ty có 1.826 tỷ tài sản, bao gồm 1.061 tỷ tài sản ngắn hạn và 810 tỷ tài sản dài hạn.

Nguyễn Hà

5/5 - (1 bình chọn)