Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạn phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm..……, tại…………..………………………………………………….,
chúng tôi bao gồm:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A): (CHỦ HỘ) ……………………………………………………….

CMND: ………………          Ngày cấp: ………………..     Nơi cấp: ………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………….

BÊN THUÊ (BÊN B): …………………………………………………………………………. ..

CMND: …………………….Ngày cấp: ……………………            Nơi cấp: …………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………….

Cùng nhau thỏa thuận các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: THÔNG TIN CĂN HỘ CHO THUÊ

Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê toàn bộ căn hộ thuộc quyền sở hữu của Bên A tại:

– Vị trí Căn hộ chung cư: tầng …., căn số …. , bock ….

– Ký hiệu căn hộ: ………………………..

– Tên thương mại là: …………………….

– Diện tích sử dụng căn hộ: ……………..

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ VÀ THỜI HẠN THUÊ

– Giá thuê: ………………….…….…VNĐ/Tháng

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………..)

– Giá thuê………………………………………………………………………………………………..
không bao gồm: Phí truyền hình cáp, Internet, tiền điện, nước, điện thoại, gửi xe và các tiện ích khác (nếu có).

– Giá thuê trên được giữ trong thời hạn hợp đồng.

– Thời hạn thuê: …… tháng. Tiền thuê bắt đầu từ ngày …. tháng …. năm 2020 đến hết ngày …. tháng …. năm …….

 

ĐIỀU 3: TIỀN ĐẶT CỌC

Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: …………………………….……..VNĐ

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………)

– Số tiền đặt cọc sẽ được bên A hoàn trả lại cho bên B đúng với đơn vị tiền tệ mà bên A nhận cọc khi hợp đồng thuê nhà này được thanh lý và sau khi bên B thanh toán tất cả các chi phí sử dụng tiện ích cho đến ngày hết hạn hợp đồng.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC  THANH TOÁN

– Bên B tự thanh toán các chi phí: Tiền điện, nước, điện thoại, gửi xe và các tiện ích khác cho Ban Quản lý.

– Bên B thanh toán tiền thuê căn hộ cho Bên A theo hình thức trả trước 01 (một) tháng một lần theo hình thức chuyển khoản vào số tài khoản của Bên A từ ngày …. đến ngày …. hằng tháng.

Số tài khoản: ………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………………..

Chủ tài khoản: …………………………………………

– Thời điểm thanh toán tiền thuê nhà bắt đầu tính từ ngày……………………………………

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A bàn giao nhà đúng ngày và cùng với phụ lục nội thất đính kèm.
 2. Bên A cam kết mình đủ điều kiện cho thuê căn hộ nêu trên và không có bất kỳ tranh chấp nào.
 3. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng biệt cho Bên B trong suốt thời gian cho thuê.
 4. Bên A bằng chi phí của mình sửa chữa các trường hợp bất khả kháng mà không do lỗi của Bên B gây ra (thấm dột, rò rỉ hệ thống cấp thoát nước…) trong thời gian không quá 01 tuần nhằm không làm ảnh hưởng đến điều kiện sống của Bên B.
 5. Được quyền trừ tiền đặt cọc cho các chi phí cho việc sửa chữa bất kỳ hư hỏng, mất mát đồ đạc và tiện nghi trong căn hộ hoặc các chi phí sửa chữa căn hộ do Bên B gây ra (ngoại trừ hao mòn thông thường và các hư hỏng mà không do lỗi của Bên B) trong thời gian sử dụng căn hộ.
 6. Sau khi chấm dứt hợp đồng, Bên B thanh toán hết tất cả các chi phí bàn giao lại căn hộ và chìa khóa cũng như các thiết bị được cấp phát cho Bên A trong vòng 05 ngày.
 7. Bàn giao chìa khóa căn hộ, chốt số điện số nước cho Bên B ngay sau khi nhận nhà và không tự ý vào căn hộ đã cho thuê nếu không có sự đồng ý của Bên B.
 8. Nếu Bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, Bên A phải:

– Thông báo bằng văn bản cho Bên B trước 30 (ba mươi) ngày.

– Hoàn trả cho Bên B đủ tiền cọc và số tiền nhà mà Bên B đã thanh toán mà chưa sử dụng (nếu có), đồng thời bồi thường cho Bên B số tiền bằng số tiền đã đặt cọc.

 1. Trong trường hợp Bên A có nhu cầu bán căn hộ, Bên A kết thúc hợp đồng trước hạn, nhưng người mua lại căn hộ của Bên A đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê với Bên B và chấp nhận những điều khoản trong hợp đồng này thì Bên B vấn tiếp tục thuê nhà, Bên A không phải bồi thường số tiền bằng số tiền đặt cọc.
 2. Có quyền đề nghị Ban Quản lý ngưng cung cấp tất cả các tiện ích nếu Bên B thanh toán tiền thuê nhà không đúng thời gian quy định tại Điều 4.
 3. Được kiển tra căn hộ trong thời hạn hợp đồng nhưng phải báo trước cho Bên B thời gian cụ thể.
 4. Trong trường hợp Bên A nhận được thông báo của Ban Quản lý chung cư hoặc công an phường về vấn đề gấy mất trật tự, an ninh khu vực, Bên A sẽ thông báo cho Bên B giải quyết, trong vòng 10 (mười) ngày nếu Bên B không giải quyết vấn đề trên thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B không giải quyết vấn đề trên thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B phải mất tiền cọc, thanh toán hết các khoản chi phí tiện ích đã sử dụng cho Ban Quản lý và bàn giao căn hộ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A và hoàn trả lại tiền thuê chưa sử dụng.
 5. Được lấy lại căn hộ khi hết hạn Hợp đồng thuê căn hộ chung cư.
 6. Hoàn trả lại tiền đặt cọc cho Bên B khi kết thúc hợp đồng này nếu Bên B không vi phảm điều khoản nào theo hợp đồng này.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Sử dụng căn hộ đúng nội dung và mục đích thuê.
 2. Bên B được quyền trang trí để phù hợp với mục đích thuê nhưng không được ảnh hưởng đến cấu trúc căn hộ. Khi cần sửa chữa theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của Bên A, Bên B phải dỡ bỏ trang trí, sửa chữa để trả lại trạng thái ban đầu của căn hộ.
 3. Chịu trách nhiệm với các nhân khẩu đang ở tại căn hộ.
 4. Không tự ý đục phá, khoan cắt căn hộ khi chưa có sự đồng ý của Bên A.
 5. Có trách nhiệm đền bù về hư hỏng của căn hộ, sự mất mát các trang thiết bị nội thất, cấu trúc căn hộ do Bên B gây ra ngoại trừ những hao mòn trong quá trình sử dụng thông thường.
 6. Nếu Bên B kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Bên B phải:

– Thông báo bằng văn bản cho Bên A trước 30 (ba mươi) ngày.

– Thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh, hóa đơn theo Điều 4 đã quy định, đồng thời mất số tiền đã đặt cọc.

 1. Khi căn hộ bị hư hỏng (không do lỗi của Bên B), Bên B đã thông báo cho Bên A 07 (bảy) ngày nhưng Bên A không sửa chữa thì Bên B thanh toán và sau đó cấn trừ số tiền đã thanh toán vào tiền thuê căn hộ.
 2. Không được tự ý chuyển nhượng hợp đồng thuê căn hộ hay từng phần của căn hộ cho người khác thuê lại, hoặc sử dụng cho bất cứ một mục đích nào khách mà không có sự đồng ý của Bên A.
 3. Bên thuê tự bảo quản tài sản của mình.
 4. Chấp hành mọi nội quy, quy định của chung cư về giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.
 5. Khi bên B không thanh toán tiền thuê căn hộ đúng hạn như đã quy định ở điều 4 thì Bên B phải chịu phạt thanh toán chậm 0,5%/ Ngày/ Số tiền thanh toán trễ. Nếu vượt quá hạn thanh toán 10 ngày thì xem như Bên B đã kết thúc hợp đồng trước hạn và mất số tiền đã đặt cọc.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG

 1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trên, trong quá trình thực hiện nếu có tranh chấp thì sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.
 2. Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

(a) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

(b) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng này;

 1. Nếu hai Bên không thể thống nhất với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng và hai Bên có nghĩa vụ thực hiện.
 2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bản gồm 03 trang có giá trị ngang nhau và có hiệu lực khi hai Bên cùng ký.
 3. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký.
BÊN  THUÊ

(Bên B)

 

 

 

 

 

BÊN CHO THUÊ

(Bên A)

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT CĂN HỘ ………………..

STT Tên trang thiết bị Số lượng Đơn vị tính Diễn giải
01
02
03
04
05
06  

 

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

 

BÊN THUÊ

(Bên B)

 

 

BÊN CHO THUÊ

(Bên A)

 

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)