Mẫu phiếu giữ chỗ căn hộ chung cư

Trước khi mở bán dự án căn hộ chung cư các chủ đầu tư sẽ tiến hành thủ tục giữ chỗ cho khách hàng có nhu cầu đặt mua. Việc này giúp cho chủ đầu tư chủ động trong công tác triển khai dự án cũng như nắm bắt thị trường nắm bắt nhu cầu khách hàng. Còn khách hàng có quyền lợi là có suất quyền ưu tiên chọn căn khi giữ chỗ sớm. Dưới đây là một mẫu phiếu giữ chỗ từ một chủ đầu tư quý anh chị có thể tham khảo qua mẫu phiếu đặt chỗ căn hộ chung cư (Thỏa thuận giữ chỗ):

PHIẾU ĐẶT CHỖ

Dự án: ……………………………

 (Số:_______/2020/PĐC/….)

      Hôm nay, ngày……..tháng……..năm 2021, tại…………………………………., chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬN ĐẶT CHỖ: CÔNG TY …………………………………………………………………………………

Giấy CNĐKDN số  : ………………………..

Đại diện                  : ………………………..                          Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ                    : ………………………………………………………………………….. Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại               : ………………………………………………………………………..

(Gọi tắt là Bên A)

BÊN ĐẶT CHỖ    : …………………………………………………………………………………..

Ngày sinh    : …………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số    : ………….………     Cấp ngày:  …………..…..     Tại: ………………………..

Địa chỉ thường trú   : …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc        : …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại           : ………………………………   Email: …………………………………………

(Gọi tắt là Bên B)

THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐẶT CHỖ:

Tên dự án: ………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….
Mã căn mong muốn: …………………………………………………………….
Số thứ tự ưu tiên: …………………………………………………………….
Thông tin khác ( Diện tích, tầng, hướng …): …………………………………………………………….
TỔNG GIÁ TRỊ CĂN HỘ Theo giá bán do Chủ đầu tư ban hành

 

         Thỏa thuận chung:

 • Số tiền Bên B đặt chỗ là: ……………………………… VNĐ/ 01 sản phẩm
  (Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………).
 • Số tiền đặt chỗ theo quy định là : ………….VNĐ/ 01 sản phẩm.
  ( Bằng chữ:Năm mươi triệu đồng chẵn./.)

Trường hợp số tiền đặt chỗ Bên B giao chưa đủ như quy định thì chậm nhất trước ngày……/……/………., Bên B có trách nhiệm chuyển bổ sung số tiền còn thiếu cho Bên A. Nếu quá thời hạn này, Bên B không chuyển đủ số tiền còn thiếu thì coi như Bên B  hủy bỏ thỏa thuận và sẽ mất quyền lựa chọn sản phẩm theo thứ tự ưu tiên nêu trên. Đồng thời, Bên A có trách nhiệm hoàn lại số tiền Bên B đã nộp trước đó trong vòng 15 ngày làm việc.

 • Bên B hiểu rõ nội dung này không phải là Thỏa thuận đặt cọc mua chính thức mà chỉ là phiếu đặt chỗ theo thiện chí, Bên A sẽ hỗ trợ tối đa đối với khách hàng đã đặt chỗ. Đối với việc đưa ra sản phẩm, giá bán, lịch thanh toán, chương trình bán hàng,…sẽ phụ thuộc vào chính sách của Chủ đầu tư áp dụng tùy từng thời điểm.
 • Số tiền đặt chỗ nêu trên sẽ không được tính lãi trong suốt thời gian giữ chỗ.
 • Trường hợp Bên B không còn nhu cầu mua sản phẩm thuộc dự án trước thời gian mở bán và yêu cầu hoàn tiền, thì Công ty sẽ hoàn lại số tiền đặt chỗ cho Bên B trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ hoàn tiền của Bên B.
 • Trường hợp tại thời điểm công bố giá bán chính thức, Bên B quyết định đặt cọc mua bất động sản nêu trên thì số tiền đặt chỗ sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc không hoàn lại. Đồng thời ngay sau đó Bên B phải ký thỏa thuận đặt cọc.
 • Trường hợp tại thời điểm công bố giá bán chính thức, Khách hàng quyết định không mua bất động sản nêu trên thì Công ty sẽ hoàn trả lại tiền đặt chỗ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được đầy đủ hồ sơ hoàn tiền của Khách hàng.
 • Phiếu đặt chỗ này mặc nhiên chấm dứt hiệu lực khi Bên B xác nhận chuyển tiền đặt chỗ sang tiền đặt cọc hoặc Bên A đã hoàn trả lại tiền đặt chỗ cho Bên B.
 • Phiếu đặt chỗ này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

     Đại diện Bên A                                                 Chuyên Viên Tư Vấn                       Đại diện Bên B
  (Ký và ghi rõ họ tên)                                              (Ký và ghi rõ họ tên)                       (Ký và ghi rõ họ tên)       

             

 

……………………………………                          ……………………………                  ……………………………

Rate this post