MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Thông tin đầy đủ và chính xác nhất về mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất từ khangdiensaigon.com.vn . Quý khách hàng tải file về và điền đầy đủ thông tin theo mẫu nhé! Tải mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với Xem thêm

Mẫu thỏa thuận đặt cọc thuê căn hộ chung cư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐẶT CỌC BÊN CHO THUÊ  NHÀ: (Bên A) – Ông(bà):……………………………………………………………………………………………………………… – Số CMND:……………………….. cấp ngày:………………………Tại:…………………………………….. – Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………. – Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………… BÊN THUÊ NHÀ: (Bên B) – Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………… – Số CMND:…………………………cấp ngày:…………………..Tại:……………………………………….. Xem thêm

Mẫu biên bản thỏa thuận phí môi giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN THỎA THUẬN PHÍ Thỏa thuận này được ký kết vào ngày… tháng… năm 2021 , giữa: BÊN CHO THUÊ (BÊN A) Đại diện bởi    : …………………………………………………………………………………… Địa chỉ:           : ……………………………………………………………………………………. CMND : …………………………………………………………………………………… Là Xem thêm