Hợp đồng đặt cọc mua bán Đất

Khi mua bất động sản Đất nền dự án, đất nền lẻ bên ngoài thì đầu tiên chúng ta phải thỏa thuận đặt cọc để xác nhận cam kết mua bán, giá bán tài sản và các ràng buộc liên quan. Nhưng có nhiều người không nắm được mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán Xem thêm

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ Ở

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất có sổ hồng đầy đủ và được 3 bên thống nhất tiến hành mua bán. Mẫu hợp đồng cọc mua bán chuẩn nhất và được nhiều người sử dụng nhất năm 2021. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Xem thêm

Mẫu thỏa thuận đặt cọc thuê căn hộ chung cư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐẶT CỌC BÊN CHO THUÊ  NHÀ: (Bên A) – Ông(bà):……………………………………………………………………………………………………………… – Số CMND:……………………….. cấp ngày:………………………Tại:…………………………………….. – Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………. – Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………… BÊN THUÊ NHÀ: (Bên B) – Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………… – Số CMND:…………………………cấp ngày:…………………..Tại:……………………………………….. Xem thêm

Mẫu biên bản thỏa thuận phí môi giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN THỎA THUẬN PHÍ Thỏa thuận này được ký kết vào ngày… tháng… năm 2021 , giữa: BÊN CHO THUÊ (BÊN A) Đại diện bởi    : …………………………………………………………………………………… Địa chỉ:           : ……………………………………………………………………………………. CMND : …………………………………………………………………………………… Là Xem thêm

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạn phúc HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ Hôm nay, ngày…..tháng…..năm..……, tại…………..…………………………………………………., chúng tôi bao gồm: BÊN CHO THUÊ (BÊN A): (CHỦ HỘ) ………………………………………………………. CMND: ………………          Ngày cấp: ………………..     Nơi cấp: …………………………………. Địa chỉ thường Xem thêm

Mẫu phiếu đặt cọc mua bán căn hộ đã có sổ hồng chính chủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——– THỎA THUẬN ĐẶT CỌC  (V/v Hứa Mua Hứa bán căn hộ thuộc dự án ………..) Hôm nay, ngày…. tháng …. năm 2021  tại ……………. …………………………………..…….. Chúng tôi gồm có: I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên Xem thêm

Mẫu phiếu đặt cọc mua bán căn hộ đang là hợp đồng mua bán với chủ đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——– THỎA THUẬN ĐẶT CỌC  (V/v chuyển nhượng bất động sản) Hôm nay, ngày…. tháng …. năm 2021  tại ……………. …………………………………..…….. Chúng tôi gồm có: I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A): Ông (Bà): …………………………………………………………………… Sinh Xem thêm