Mẫu thỏa thuận đặt cọc thuê căn hộ chung cư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐẶT CỌC BÊN CHO THUÊ  NHÀ: (Bên A) – Ông(bà):……………………………………………………………………………………………………………… – Số CMND:……………………….. cấp ngày:………………………Tại:…………………………………….. – Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………. – Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………… BÊN THUÊ NHÀ: (Bên B) – Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………… – Số CMND:…………………………cấp ngày:…………………..Tại:……………………………………….. Xem thêm