Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạn phúc HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ Hôm nay, ngày…..tháng…..năm..……, tại…………..…………………………………………………., chúng tôi bao gồm: BÊN CHO THUÊ (BÊN A): (CHỦ HỘ) ………………………………………………………. CMND: ………………          Ngày cấp: ………………..     Nơi cấp: …………………………………. Địa chỉ thường Xem thêm

Mẫu phiếu đặt cọc mua bán căn hộ đã có sổ hồng chính chủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——– THỎA THUẬN ĐẶT CỌC  (V/v Hứa Mua Hứa bán căn hộ thuộc dự án ………..) Hôm nay, ngày…. tháng …. năm 2021  tại ……………. …………………………………..…….. Chúng tôi gồm có: I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên Xem thêm

Mẫu phiếu đặt cọc mua bán căn hộ đang là hợp đồng mua bán với chủ đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——– THỎA THUẬN ĐẶT CỌC  (V/v chuyển nhượng bất động sản) Hôm nay, ngày…. tháng …. năm 2021  tại ……………. …………………………………..…….. Chúng tôi gồm có: I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A): Ông (Bà): …………………………………………………………………… Sinh Xem thêm