Shark Liên – 1 trong những nhà kinh doanh tài ba lỗi lạc

Shark Liên được mọi người biết đến khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ – Shark Tank Việt Nam mùa 3 với tư cách là nhà đầu tư chính. Chương trình này là một sân chơi riêng dành cho các startup mong muốn kêu gọi đầu tư cho dự án của mình. Đã Xem thêm