VIDEO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THE CLASSIA KHANG ĐIỀN NĂM 2023

VIDEO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THE CLASSIA KHANG ĐIỀN NĂM 2023

Video chi tiết chính sách bán hàng dự án The Classia Khang Điền Quận 9 đang mở bán năm 2023 từ CĐT.

LỊCH THANH TOÁN DỰ ÁN THE CLASSIA KHANG ĐIỀN

0 Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc với chủ đầu tư 200 triệu
Đợt 1 Ký HĐMB trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc 30% Gồm Cọc
Đợt 2 Trong vòng 2 Tháng, kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán 5%
Đợt 3 Trong vòng 3Tháng, kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán 5%
Đợt 4 Trong vòng 4 Tháng, kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán 5%
Đợt 5 Trong vòng 5 Tháng, kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán 5%
Đợt 6 Trong vòng 6 Tháng, kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán 5%
Đợt 7 Trong vòng 7 Tháng, kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán 5%
Đợt 8 Trong vòng 8 Tháng, kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán 5%
Đợt 9 Trong vòng 9 Tháng, kể từ ngày ký Hợp Đồng Mua Bán 5%
Đợt 10 Trong vòng 12 Tháng, khi có thông báo nhận bàn giao nhà từ chủ đầu tư 25%
Đợt 11 Thanh toán khi có thông báo nhận sổ Hồng 5%
TỔNG Tổng các đợt thanh toán The Classia 100%
Website thông tin dự án The Classia: https://khangdiensaigon.com.vn/the-classia-khang-dien/
Hotline: 0901.690.567
#khangđiền #theclassia #theclassiakhangdien

Rate this post